Sikkum Global Oy:n rekisteri- ja tietosuojaseloste, asiakas- ja markkinointirekisteri

Tervehdys Sikkum Global Oy:stä!

Seuraavassa kerromme siitä miksi keräämme erilaisia tietoja esimerkiksi sinusta, mitä tietoja keräämme, miten sitä säilytämme ja mitä sillä teemme. Tämä teksti on laadittu joulukuussa 2018 ja täydennämme sitä tarpeen tullen.

Digitaalisten välineiden käyttö, myös markkinoinnissa, on nostanut yksityisyydensuojan aikaisempaa voimakkaammin esiin. Siksi uusi asetuskin on annettu. Me olemme olleet aina varovaisia siinä, miten keräämiämme tietoja käsittelemme ja kuka niihin pääsee käsiksi. Kyse on puhtaasti siitä, että niin mekin toivomme, että meidän tietoja käsitellään kaikissa niissä yrityksissä, joilla niitä on.

Käyttämällä palveluitamme ja verkkosivujamme tai ottamalla meihin yhteyttä hyväksyt, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Mikäli et hyväksy näitä ehtoja, emme ehkä voi palvella sinua.

KUKA ON REKISTERINPITÄJÄ
Rekisterinpitäjä on taho, joka päättää siitä kenen mitä tietoja rekisteriin tallennetaan, miten rekisteriä hoidetaan ja miten sen tietoja käytetään. Tässä tapauksessa rekisterinpitäjä on:

Sikkum Global Oy
Savonkatu 30
79100 LEPPÄVIRT
2798206-7

Jos sinulla on rekisterinpitoon tai sinne tallennettuihin omiin tietoihisi liittyvää kysyttävää, yhteyshenkilönä toimii:

Tomi Lindström
tomi@sikkum.fi
045 137 8820

MIKSI KERÄÄMME TIETOJASI
Keräämme, säilytämme ja käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin. Pääasiallisia käyttötarkoituksia ovat:

Sopimusten täytäntöönpano
Kun tilaat meiltä jotakin tai muuten sovimme, että me palvelemme sinua, meidän täytyy tallentaa tiettyjä tietoja sinusta omiin järjestelmiimme. Esimerkiksi nimi, yritys, osoitteet, laskutustiedot, tilauksen sisältö jne.

Asiakasviestintä
Kaikki sujuu paremmin, kun pystymme saamaan sinuun helposti yhteyden. Lisäksi sekin auttaa, että esimerkiksi tilaukseen liittyviä tärkeitä tietoja on tallennettuna siten, että kuka tahansa meillä asiaa hoitava saa ne nähdäkseen. Eräs tällainen tieto voisi olla esimerkiksi se, että olet ensi viikon lomalla, joten silloin ei kannata yrittää soitella.

Palveluidemme kohdentaminen
Jotta pystymme kohdentamaan palveluitamme oikeille ihmisille, tarvitsemme tietoja esimerkiksi siitä, millaiset palvelut ovat sivuillamme kävijöitä kiinnostaneet.

MITÄ TIETOJA KERÄÄMME
Pääasiassa keräämme sinua koskevia tietoja, kun käyt nettisivuillamme (sikkum.fi), otat meihin yhteyttä ennen asiakkuutta ja kun käytät palveluitamme. Tämän lisäksi saatamme kerätä sinua koskevaa tietoa julkisista lähteistä, kuten LinkedInistä tai muista sosiaalisen median palveluista tai esimerkiksi tapahtumissa ja messuilla.

Tallennamme asiakas- ja markkinointirekisteriimme tietoja asiakkaistamme ja asiakasehdokkaistamme (eli potentiaalisista asiakkaista eli liideistä). Evästeiden kautta saamme tietoa myös tunnistautumattomista verkkosivukävijöistämme. (Evästekäytännöstä tarkemmin alempana).
Tallennamme tyypillisesti seuraavia tietoja:

Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
Yritys
Titteli
Postiosoite
Laskutusosoite
Puhelinnumero
Tiedot markkinoinnin luvista ja/tai kielloista
Henkilöiden itsensä antamat luokittelutiedot (esimerkiksi kiinnostuksen kohteet)
Yhteydenottolomakkeiden ja chatin kautta syötetyt tiedot
Asiakaspalautetiedot
Nettisivujen selaushistoria
Markkinointiviestien vastaanottohistoria
IP-osoite tai muu tunniste

TIETOJEN KÄSITTELYPERUSTEET
EU:n tietosuoja-asetus määrittelee kuusi käsittelyedellytystä, eli syytä tietojesi käsittelylle. Aina, kun tietojasi käsitellään, vähintään yksi edellytys täytyy täyttyä ja pidämme myös huolta, että näin on. Saatamme käsitellä henkilötietojasi usealla eri perusteella, mutta tyypillisimmin sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, oman oikeutetun etumme nojalla ja oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi.

Oikeutettu etu tarkoittaa sitä, että yrityksenä saamme tarjota palveluitamme ja kehittää toimintaamme. Joitakin henkilötietoja saatamme käsitellä myös suostumuksesi nojalla.

TIETOJEN KÄSITTELY JA LUOVUTTAMINEN KOLMANSILLE OSAPUOLILLE
Emme myy yhteystietoja markkinointi- tai mihinkään muihinkaan tarkoituksiin yhtään kenellekään. Paitsi tietysti siinä tapauksessa, että sattuisimme myymään yrityksen. Pääsääntöisesti henkilötietojasi käsittelevät omat työntekijämme töissään. Saatamme myös ulkoistaa jotain henkilötietojen käsittelyä, kuten henkilötietojen tallennukseen ja käsittelyyn käytetyt tietojärjestelmät. Tällainen järjestelmä on esimerkiksi markkinoinnin automaatioon käyttämämme ActiveCampaign.

Huolehdimme tällöin muun muassa sopimuksin siitä, että tietojesi luottamuksellisuus säilyy ja tietoja käsitellään myös muutoin lainmukaisesti. Saatamme myös luovuttaa tietoja muutoin sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi taikka lain tai toimivaltaisen viranomaisen sitä edellyttäessä.

TIETOJEN LUOVUTUS EU-ALUEEN ULKOPUOLELLE
Tässä kohdassa tietojen luovuttamisella ei tarkoiteta sitä, että tietosi olisivat vapaasti EU:n ulkopuolella toimivan tahon käytettävissä. Tässä luovuttaminen merkitsee sitä, että tietoja säilytetään EU:n ulkopuolella. Kun käytämme tietojen tallentamiseen pilvipalveluita, jotka saattavat sijaita EU:n ulkopuolella, pilvipalvelu toimii käytännössä tietojen säilyttäjänä. He siis pitävät huolen siitä, että tiedot on suojattu tehokkaasti.

Huolehdimme aina siitä, että maa, johon tiedot siirtyvät, on EU:n komission tarkoittama riittävän tietosuojan maa, käytettävä palvelu on Privacy Shield -sertifioitu (Yhdysvalloissa sijaitsevat palvelult) taikka siirto tapahtuu EU:n komission julkaisemia mallilausekkeita hyödyntäen. Varmistamme siis aina, että mahdollinen tiedonsiirto toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Tietojen varastointi ei kuulu ydinliiketoimintaamme. Siksi emme säilytä henkilötietojasi pidempään kuin on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki vaatii. Henkilötietojen säilytysajat voivat kuitenkin vaihdella käyttötarkoituksesta ja tilanteesta riippuen. Sinulla on milloin tahansa oikeus pyytää meitä päivittämään tietojasi tai poistamaan ne kokonaan rekisteristämme.

TIETOJEN TURVAAMINEN
Tietojasi säilytetään sähköisessä muodossa palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville taikka luottamuksellisesti ja rajoitetusti palvelusopimusten perusteella alihankkijoillemme. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

ONKO TIETOJA PAKKO ANTAA
Jos et anna henkilötietoja tai salli niiden käsittelyä, emme todennäköisesti pysty palvelemaan sinua ja täyttämään toimintamme tarkoitusta. Niinpä jos et halua että käsittelemme tietojasi tämän tietosuojaselosteen mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.

EVÄSTEET JA NIIDEN KÄYTTÖ
Käytämme evästeitä verkkosivuillamme, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivuston kävijälle. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet antavat meille tietoa siitä, miten käyttäjät käyttävät verkkosivustoamme. Saatamme hyödyntää evästeitä palveluidemme ja verkkosivustomme kehittämiseksi, verkkosivuston käytön analysoimiseksi, sekä markkinoinnin kohdentamiseksi ja optimoimiseksi. Verkkosivuston käyttäjä voi antaa suostumuksensa tai kieltää evästeiden käytön verkkoselaimensa asetuksista. Useimmat verkkoselaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta.

SINUN OIKEUTESI REKISTERÖITYNÄ
Yksi uuden tietosuoja-asetuksen keskeinen tavoite on ollut lisätä rekisteröidyn oikeuksia. Niitä sinulla onkin vino pino:

Suostumuksen peruuttaminen
Mikäli käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksen ilmoittamalla siitä meille, esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tomi@sikkum.fi.

Pääsy tietoihin
Sinulla on oikeus saada meiltä vahvistus siitä, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja sekä saada tietää mitä sinua koskevia henkilötietoja käsittelemme. Lisäksi sinulla on oikeus saada täydentäviä tietoja henkilötietojesi käsittelyn perusteista.

Oikeus saada virheet korjatuksi
Sinulla on oikeus pyytää, että korjaamme sinua koskevat virheelliset tai vanhentuneet taikka muuten puutteelliset henkilötiedot.

Oikeus kieltää suoramarkkinointi
Voit kieltää henkilötietojesi käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tomi@sikkum.fi.

Oikeus vastustaa käsittelyä
Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi. Huomaathan, että tässä tilanteessa emme todennäköisesti pysty palvelemaan enää sinua.

Oikeus rajoittaa käsittelyä
Sinulla on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia, että rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä.

Oikeus saada tiedot siirretyksi

Mikäli olemme käsitelleet tietojasi suostumuksesi perusteella tai sopimuksen täyttämiseksi, sinulla on oikeus saada meille sähköisesti toimittamasi tiedot yleisesti käytetyssä muodossa, jotta tiedot voitaisiin siirtää toiselle palveluntarjoajalle.

OIKEUKSIESI TOTEUTTAMINEN
Voit toteuttaa edellä kuvatut oikeutesi ottamalla meihin yhteyttä esimerkiksi lähettämällä sähköpostia osoitteeseen tomi@sikkum.fi. Pyydämme sinua samalla mainitsemaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi sekä liittämään viestiisi passi-, ajokortti- tai muun henkilötodistuskopion, jotta voimme varmistaa henkilöllisyytesi. Mikäli katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista, voit myös tehdä valituksen toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

TIETOSUOJASELOSTEEN PÄIVITTÄMINEN
Saatamme tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme taikka tietosuojaperiaatteidemme muuttuessa. Päivitykset voivat tulla ajankohtaisiksi myös lainsäädännön muuttuessa. Muutokset tulevat voimaan, kun olemme julkaisseet päivitetyn tietosuojaselosteen. Pyydämmekin sinua siitä syystä tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.

  Kuivattavien tilojen koko:
  Kuivauksen hinta:
  500 €
  600 €
  700 €
  900 €
  1000 €

  Haluatko lisätietoa?

   Kuivaussananastoa

   Ota kosteuskorjausten termit haltuun Sikkumin kuivaussanastolla.

   1. Kuivaus = Kuivatus

   Katso koko sanasto >>>

   Yhteystiedot

   045 137 8820
   tilaukset@sikkum.fi
   laskutus@sikkum.fi
   Postiosoite: PL 13, 79101 Leppävirta
   Paikkakunnat:
   Leppävirta, Kuopio, Varkaus, Jyväskylä, Mikkeli, Savonlinna, Joensuu

    

   Seuraa meitä

   Open chat