Mitä on rakennusaikainen kosteudenhallinta?

Rakennusaikainen kosteudenhallinta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla pyritään estämään kosteuden pääsy rakenteisiin ja varmistamaan, että rakennustyöt tehdään siten, että rakenteisiin ei jää kosteutta tai kosteusvaurioita synny. Tärkeimmät kosteudenhallintatoimenpiteet ovat:

  1. Suunnittelu: Rakennuksen suunnittelussa on huomioitava kosteustekniset ratkaisut, kuten vedeneristys, tuuletus ja rakenteiden tiivistys.
  2. Materiaalivalinnat: Rakennusmateriaalien kosteudenkestävyys on tärkeää huomioida. Kosteudenkestävät materiaalit vähentävät kosteusvaurioiden riskiä.
  3. Rakenteiden tiivistys: Rakenteiden tiivistys on tärkeää, jotta kosteus ei pääse rakenteisiin.
  4. Ilmanvaihto: Rakennuksen ilmanvaihdon on oltava riittävä, jotta kosteus ei jää rakenteisiin.
  5. Kuivatus: Rakenteiden kosteus on kuivattava pois ennen rakenteiden suljettaessa.
  6. Rakennusvaiheen suojaukset: Rakennusvaiheessa on huolehdittava siitä, että rakenteet suojataan kosteudelta.
  7. Työmaan järjestelyt: Työmaalla on huolehdittava siitä, että kosteutta ei pääse rakenteisiin. Työmaalla on oltava riittävä suojaukset, kuten sade- ja tuulensuojat.
  8. Tarkastukset ja mittaukset: Rakenteiden kosteutta on seurattava tarkasti rakentamisen eri vaiheissa.
  9. Kuivatus: Rakennustyön aikana syntyvä kosteus on kuivattava pois ennen seuraavan vaiheen aloittamista.
  10. Kosteusvaurioiden korjaaminen: Kosteusvaurioiden korjaaminen on tehtävä mahdollisimman nopeasti, jotta vauriot eivät pääse leviämään.

Kosteudenhallinnan tärkein tavoite on estää kosteuden pääsy rakenteisiin, sillä kosteus voi aiheuttaa home- ja kosteusvaurioita, jotka voivat olla terveydelle haitallisia ja johtaa rakenteiden heikentymiseen. Kosteudenhallinnassa on siis tärkeää huolehtia rakenteiden terveellisyydestä ja kestävyydestä, jotta voidaan taata rakennusten pitkäikäisyys ja turvallisuus.

Lisätietoja löytyy Kuivaketju10

Kysy lisää!
1
Hei. Tarvitsetko kosteusmittausta? Purkupalveluita? Kuivausta?

Lähetä WhatsApp viesti, niin vastaamme sinulle pikaisesti!