Kosteuskoordinaattori huolehtii kosteudenhallinnasta ja takaa terveen rakennuksen

Kun tavoitteena on kokonaisvaltaisesti terve rakennus, on rakennushankkeelle nimitettävä jo suunnitteluvaiheessa oma kosteuskoordinaattori. Hänen tehtävään on valvoa toimenpiteiden toteutumista sekä hoitaa tiedonkulku eri ammattilaisten välillä koko hankkeen ajan, jotta rakennuksen terveys pystytään turvaamaan nyt ja tulevaisuudessa.

Koordinaattori suunnittelee, kartoittaa, valvoo ja ohjaa

Kosteuskoordinaattori on sertifioitu asiantuntija, joka ohjaa rakennushankkeen kosteudenhallintaa kaikissa eri rakennusvaiheissa. Koordinaattorin tehtävänä on siis huolehtia hankkeen kokonaisvaltaisesta kosteudenhallintaprosessin suunnittelusta sekä hallinnasta — Hän toteuttaa hankkeen suunnittelun, toteutuksen ohjauksen ja valvonnan sekä kartoittaa mahdolliset riskit. Riskikartoituksen avulla onnistutaan myös nostamaan esiin kyseisen hankkeen erityispiirteet ja sen pohjalta suunnittelemaan vaaditut toimenpiteet. 

Lopputuloksesta saadaan mahdollisimman onnistunut, kun koordinaattori on mukana rakennushankkeen alusta eli suunnittelusta saakka. Huomioithan myös sen, että varsinkin jos hankkeeseen ryhtyvä osapuoli on sama toimija kuin urakoitsija, on kosteuskoordinaattoriksi hyvä valita kolmannen osapuolen puolueeton toimija.

Jotta paras lopputulos saadaan aikaiseksi, älä myöskään valitse koordinaattoriksi ketä tahansa. Parhaiten yhteistyökumppanin sopivuus voidaan varmistaa hänen noudattamansa toimintamallin perusteella. Näin ollen sinä hankkeen toteuttajana tulet myös tekemään selkeitä kustannussäästöjä. Niin rakennusvaiheessa, kuin myös ylläpidon osalta tulevaisuudessa.

[/et_pb_text][et_pb_divider _builder_version=”3.19.3″ divider_position=”bottom” divider_weight=”3″ max_width=”45%” module_alignment=”left” /][et_pb_text admin_label=”Kuivaketju 10 takaa oikean ammattilaisen” _builder_version=”3.19.15″]

Kuivaketju 10 takaa oikean ammattilaisen

Sikkumin kosteuskoordinaattorit noudattavat Kuivaketju10 -toimintamallia, joka on kehitetty erityisesti rakennusprosessien kosteudenhallintaan. Sen avulla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä koko rakennuksen elinkaaren ajan. Samalla toimintamalli määrittää koordinaattorin roolin ja tehtävät hankkeen aikana. Koordinaattorin pätevyysvaatimukset asettuvat myös pitkälti sen mukaan, luokitellaanko rakennushanke tavanomaiseksi, vaativaksi vai poikkeuksellisen vaativaksi. Samalla perusteella määräytyvät myös koordinaattorin tehtävät hankkeen eri vaiheissa. 

Kuivaketju10 -toimintamallin avulla mahdollisia kosteusriskejä torjutaan rakennusprosessin kaikkien työvaiheiden aikana, todentaen torjunta mahdollisimman luotettavalla tavalla. Se koostuu kahdesta pääohjeesta – riskilistasta sekä todentamisohjeesta – jotka keskittyvät keskeisiin kosteusriskeihin. Näin pystytään välttämään jopa yli 80% kosteusvaurioiden seurauskustannuksista. 

Kuivaketjua noudattavan koordinaattorin tulee myös tehdä tiukasti yhteistyötä hankkeen kannalta tärkeiden ammattilaisten, kuten arkkitehdin, rakenne-, lvi- sekä sähkösuunnittelijoiden kanssa. Näin saadaan lisäksi torjuttua kyseisen hankkeen mahdollisiin erityispiirteisiin liittyvät kosteusriskit ja -ongelmat. Nämä erityispiirteet voivat johtua esimerkiksi hankkeen asemakaavasta, rakennuspaikasta, arkkitehtuurista tai materiaalivalinnoista. 

Kuivaketju10 alkaa, kun rakennushankkeen toimija päättää sitoutua noudattamaan toimintamallia ja nimittää tehtävään sopivan asiantuntijan eli hyväksymänsä kosteuskoordinaattorin. Lisätietoa Kuivaketju10 -toimintamallista löydät kirjautumalla sähköiseen palveluun täällä

Kosteuskoordinaattori huolehtii puolestasi kosteudenhallinnan vaatimuksista 

Kosteuskoordinaattorin tehtäviin ei kuulu ainoastaan rakennuksen kosteudenhallinnan ohjaaminen ja erityispiirteiden huomioon ottaminen, vaan myös lain mukaisten asetusten noudattaminen ja suunnitelmien laatiminen. 

Kosteudenhallintaselvitys

Ympäristöministeriön uuden asetuksen perusteella kaikille luvanalaisille rakennushankkeille on laadittava kosteudenhallintaselvitys vuoden 2018 alusta alkaen. Asetuksen tavoitteena on vähentää kosteudesta aiheutuvia haittoja, edellyttäen rakennusten kosteusteknistä toimivuutta. 

Kosteudenhallintaselvitys laaditaan aina rakennuslupahakemuksen yhteydessä ja myös sen laatiminen onnistuu kosteuskoordinaattorin toimesta. Hänen tehtävänään on arvioida tarkalleen millaisen selvityksen kyseinen rakennushanke vaatii, punnita mahdolliset kriittiset kosteusriskit sekä suunnitella toimet niiden ennaltaehkäisemiseksi. 

Kosteudenhallintasuunnitelma

Kosteuskoordinaattori voi tuottaa myös kosteudenhallintasuunnitelman, jonka avulla pyritään vähentämään kosteusriskejä sekä korjaus- että uudisrakennushankkeissa. Suunnitelma tulee lain mukaan laatia jokaiselle uudisrakennustyömaalle sekä vähintään niille korjaustyömaille, joilla kuivataan rakenteita, tehdään betonivaluja tai tarvitaan sääsuojausta.

Suunnitelma laaditaan aina tapauskohtaisesti jokaiselle eri hankkeelle. Se sisältää kosteusriskien kartoituksen, rakenteiden kuivumisaika-arviot, työmaan olosuhdehallinnan (kastumisen estäminen ja sääsuojaus sekä rakenteiden kuivatus), kosteusmittaussuunnitelman sekä kosteudenhallinnan organisoinnin, seurannan sekä valvonnan.

Kosteuskoordinaattorin harteilla lepää siis yksi rakennushankkeen ja koko rakennuksen elinkaaren osalta keskeisimmistä rooleista. Näin ollen sen toteuttamisesta oikein kannattaa huolehtia ja nimittää tehtävään ainoastaan tarkkaan valittu ammattilainen. Jos sinua askarruttaa rakennusten kosteudenhallinta tai olet jo mukana rakennushankkeen suunnittelussa, ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Voit myös lukea lisätietoa rakennushankkeiden kosteudenhallintaprosesseista.

Kysy lisää!
1
Hei. Tarvitsetko kosteusmittausta? Purkupalveluita? Kuivausta?

Lähetä WhatsApp viesti, niin vastaamme sinulle pikaisesti!