Palvelumme

Vahinkotapauksissa tarjoamme kaikki palvelut alusta loppuun asti!
Kosteusmittaukset ja vesivahinkotarkastukset, kosteusvauriokohteiden ja vesivahinkojen kuivauspalvelu, joka toimii täsmällisesti. Lisäksi vesivahinkojen saneerauspalvelut.

hinnastoSoita 24 h

Vahinkosaneeraus palvelumme

Ota yhteyttä vaikka WhatsAppin kautta.

Palvelemme Keski- ja Itä-Suomen alueella

Vesivahingon kuivaus

Kun puhutaan kosteuden tai suorastaan veden aiheuttamista vahingoista ja niiden korjauksesta, tavoitteena on saada rakenteet kuiviksi. Niin alan väen kuin maallikoiden suussa pyörivät iloisesti sekaisin sanat “kuivaus” ja “kuivatus”. Tulkoon tässä nyt mahdollisimman selkeästi ilmaistua, että nämä tarkoittavat täsmälleen samaa asiaa. Et siis tilaa väärää palvelua sanoitpa kuivausfirmalle kumman tahansa.

Kuivauksessa voidaan käyttää tasokuivainta, levykuivainta, infrapunakuivainta, tilakuivainta, puhallinta, adsorptiokuivainta, sorptiokuivainta, lämmitysmattoa, kombikuivainta.

Rakennuspuhallin tai lämmitin ei yksistään toimi tehokkaana kuivaimena.

Kuntotutkimus

Kuntotutkimuksen avulla saadaan selville tutkimushetkellä olemassa olevat vauriot, niiden syyt, laajuudet, vaikutukset ja lisäksi tulevaisuudessa syntyvät vauriot jo siinä vaiheessa, kun varsinaisia näkyviä vaurioita ei ole olemassa.

Pintamittaus

Pintamittaukset ovat yleensä ainetta rikkomattomia mittauksia ja soveltuvat nopeasti tehtäviin rakennuksen eri osien rakennusfysikaalista käyttäytymistä kartoittaviin mittauksiin. Esimerkiksi kosteusmittaus, jolla saadaan suuntaa-antava tieto rakenteiden kosteudesta.

Pintamittauksen perusteella EI voi varmuudella sanoa, onko kohteessa vesivahinko ja kuinka laaja se on. Pintamittauksella kartoitetaan vesivahingon mahdollisuus. Rakenteiden kosteus pitää AINA varmistaa RH% mittauksella.

Porareikämittaus ja koepalamittaus

Porareikä tekniikalla suoritettava rakenteen kosteuspitoisuuden RH% mittaus. Vaatii rakenteen rikkomisen.

Koepalamittauksessa betonirakenteesta piikataan eri syvyyksistä koepaloja, joiden kosteus mitataan koeputkessa. Koepalamittaus on tarkka ja nopea mittaustapa.

Rakennekosteusmittaus

Rakennekosteusmittauksilla tutkitaan rakenteen kosteuspitoisuuksia pintaa syvemmältä. Mittausmenetelmä vaatii rakenteen rikkomisen. Esimerkiksi porareikämittaus tai koepalamittaus betonista.

Kosteusvaurio

Kosteusvaurio on hitaasti tapahtuva vaurioituminen, joka yleensä johtuu rakennusvirheestä. Kosteusvauriosta johtuvaa vuotovahinkoa ei yleensä korvata vakuutuksesta.

Vesivuotovahinko

Vesivuotovahinko tarkoittaa vakuutusehdoissa sellaista äkillistä ja ennalta arvaamatonta kosteusvauriota, jossa kosteuden lähde on ollut kiinteistön oma kiinteä vesijohto-, lämpöjohto- tai jätevesiviemäriputkisto tai kiinteä käyttölaite taikka kiinteään vesijohtoverkostoon kytketty irtaimiston käyttölaite.

Täsmäkuivaus

Täsmäkuivauksella kuivaus kohdistetaan tarkasti haluttuun alaan tai alueeseen. Täsmäkuivaus lyhentää kuivausaikaa merkittävästi.

Meillä on käytössä oma kehittämämme täsmäkuivausmenetelmä Sikkum CapsulDry.

Vedeneristys

Vedeneristys tarkoittaa ainekerrosta, joka saumoineen kestää jatkuvaa kastumista ja jonka tehtävä on estää nestemäisen veden haitallinen tunkeutuminen rakenteeseen painovoiman vaikutuksesta tai kapilaarivirtauksena, kun rakenteen pinta kastuu.

Absoluuttinen kosteus

Rakenteita ympäröivä ilma sisältää aina jonkin verran kosteutta. Ilman tietyssä tilanteessa sisältämää vesimäärää kutsutaan absoluuttiseksi kosteudeksi (kg/m3).

Etämittaus

Etämittauksessa käytetään hyväksi langatonta tiedonsiirtoa. Etämittauksessa haluttu informaatio kerätään esim. pilvipalveluun.

Meillä on käytössä rakenteisiin asennettavat etäanturit, joiden käyttöaika on 2-5 vuotta.

Imukuivaus

Imukuivausta käytetään, jos ilma saadaan kiertämään rakenteen sisässä ja rakenteessa on paljon kosteutta tai näkyvää vettä

Kastepiste

Lämpötila, jossa ilmassa oleva vesihöyry muuttuu vedeksi eli kondensoituu. Tällöin ilman kosteus saavuttaa kyllästyskosteuden.

Kondensoituminen

Kondensoituminen tarkoittaa ilmiötä, jossa vesihöyry tiivistyy vedeksi. Tiivistyminen voi tapahtua joko rakenteen pinnassa tai sen sisällä, kun ilman suhteellinen kosteus on 100 % (RH%)

Palvelemme

24 h
Kuopio
Leppävirta
Varkaus
Jyväskylä
Mikkeli
Savonlinna
Joensuu

Pääkonttori

Savonkatu 30
79100 Leppävirta

Open chat