Kuivaus = Kuivatus ja muuta kuivaussanastoa

Kun puhutaan kosteuden tai suorastaan veden aiheuttamista vahingoista ja niiden korjauksesta, tavoitteena on saada rakenteet kuiviksi. Niin alan väen kuin maallikoiden suussa pyörivät iloisesti sekaisin sanat ”kuivaus” ja ”kuivatus”. Tulkoon tässä nyt mahdollisimman selkeästi ilmaistua, että nämä tarkoittavat täsmälleen samaa asiaa. Et siis tilaa väärää palvelua sanoitpa kuivausfirmalle kumman tahansa.

Ammattilaisten puheessa ja teksteissä esiintyy kuitenkin paljon muitakin sanoja ja termejä, jotka eivät välttämättä alaan vihkiytymättömällä ole hallussa. Tässä avaamme yleisimpiä. Täydennämme sanastoa tarpeen mukaan, joten jos törmäät ilmaukseen, jota emme ole tässä selittäneet, ilmianna se meille vaikkapa sähköpostitse.

Absoluuttinen kosteus
Rakenteita ympäröivä ilma sisältää aina jonkin verran kosteutta. Ilman tietyssä tilanteessa sisältämää vesimäärää kutsutaan absoluuttiseksi kosteudeksi (kg/m3)

Etämittaus
Etämittauksessa käytetään hyväksi langatonta tiedonsiirtoa. Etämittauksessa haluttu informaatio kerätään esim. pilvipalveluun.

Höyrynsulku
Höyrynsulku tarkoittaa ainekerrosta, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen vesihöyryn diffuusio (vesihöyrymolekyylien liike) rakenteeseen tai rakenteessa.

Ilmansulku
Ilmansulku tarkoittaa ainekerrosta, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen ilmavirtaus rakenteen läpi puolelta toiselle.

Imukuivaus
Imukuivausta käytetään, jos ilma saadaan kiertämään rakenteen sisässä ja rakenteessa on paljon kosteutta tai näkyvää vettä.

Kastepiste
Lämpötila, jossa ilmassa oleva vesihöyry muuttuu vedeksi eli kondensoituu. Tällöin ilman kosteus saavuttaa kyllästyskosteuden.

Kondensoituminen
Kondensoituminen tarkoittaa ilmiötä, jossa vesihöyry tiivistyy vedeksi. Tiivistyminen voi tapahtua joko rakenteen pinnassa tai sen sisällä, kun ilman suhteellinen kosteus on 100 % (RH%)

Kosteudeneristys
Kosteudeneristys tarkoittaa ainekerrosta, jonka pääasiallinen tehtävä on estää haitallinen kosteuden siirtyminen kapilaarivirtauksena tai vesihöyryn diffuusiona rakenteeseen ja rakenteessa.

Kosteusvaurio
Kosteusvaurio on hitaasti tapahtuva vaurioituminen, joka yleensä johtuu rakennusvirheestä. Kosteusvauriosta johtuvaa vuotovahinkoa ei yleensä korvata vakuutuksesta.

Kosteusvauriokartoitus = Kosteusvaurioselvitys
Kosteuskartoituksessa kiinnitetään huomio rajatun tilan materiaalikosteuksiin.

Kriittinen kosteus
Kriittisellä kosteudella tarkoitetaan kosteuspitoisuuden ylärajaa, jolla jokin rakennusaine toimii tyydyttävästi pitempiäkin aikoja.

Kuntoarvio
Kuntoarvio on yleissana, joka voi tarkoittaa lähes mitä tahansa laajuudeltaan erilaista rakennuksen, rakenteen, materiaalin tms. laadun tai toimivuuden arviointia.

Kuntokartoitus = Kuntotarkastus
Kuntokartoitus ja -tarkastus ovat yleissanoja, jotka voivat tarkoittaa lähes mitä tahansa laajuudeltaan erilaista rakennuksen, rakenteen, materiaalin tms. laadun tai toimivuuden kartoitusta tai tarkastusta.

Kuntotutkimus
Kuntotutkimuksen avulla saadaan selville tutkimushetkellä olemassa olevat vauriot, niiden syyt, laajuudet, vaikutukset ja lisäksi tulevaisuudessa syntyvät vauriot jo siinä vaiheessa, kun varsinaisia näkyviä vaurioita ei ole olemassa.

Märkätila
Märkätila tarkoittaa huonetilaa, jonka lattiapinta joutuu tilan käyttötarkoituksen vuoksi vedelle alttiiksi ja jonka seinäpinnoille voi roiskua tai tiivistyä vettä (esim. kylpyhuone, suihkuhuone, sauna)

Pintakuivaus
Pintakuivausta käytetään, kun kyseessä on massiiviset betonirakenteet tai puu/levyrakenteet. Pintakuivauksella kuivattava rakenne saadaan haihduttamaan kosteutta, kuivattamalla ilma mahdollisimman lähellä kosteaa aluetta. Tämä kuivausmenetelmä vaatii rakenteen tiiviin pinnoitteen poiston.

Pintamittaus
Pintamittaukset ovat yleensä ainetta rikkomattomia mittauksia ja soveltuvat nopeasti tehtäviin rakennuksen eri osien rakennusfysikaalista käyttäytymistä kartoittaviin mittauksiin. Esimerkiksi kosteusmittaus, jolla saadaan suuntaa-antava tieto rakenteiden kosteudesta.

Porareikämittaus
Porareikä tekniikalla suoritettava rakenteen kosteuspitoisuuden RH% mittaus. Vaatii rakenteen rikkomisen.

Rakennekosteusmittaus
Rakennekosteusmittauksilla tutkitaan rakenteen kosteuspitoisuuksia pintaa syvemmältä. Mittausmenetelmä vaatii useimmiten rakenteen rikkomista. Esimerkiksi porareikämittaus betonista.

Rakennuskosteus
Rakennuskosteus tarkoittaa rakennusvaiheen aikana tai sitä ennen rakenteisiin tai rakennusaineisiin joutunutta rakennuksen käytönaikaisen tasapainokosteuden ylittävää kosteutta, jonka tulee poistua.

Sisäilman kosteus
Sisäilman kosteuspitoisuuteen vaikuttavat pääasiassa seuraavat tekijät:

 • Ulkoilman kosteuspitoisuus
 • Sisällä kehitetyn kosteuden määrä
 • Ilmanvaihdon suuruus

Suhteellinen kosteus
Suhteellinen kosteus on todellisen vesihöyrynpaineen ja kyllästyshöyrynpaineen välinen suhde tietyssä lämpötilassa ts. ilmassa olevan vesihöyryn määrä suhteessa suurimpaan mahdolliseen. Suhteellinen kosteus ilmoitetaan prosentteina (RH%)

Täsmäkuivaus
Täsmäkuivauksella kuivaus kohdistetaan tarkasti haluttuun alaan tai alueeseen. Täsmäkuivaus lyhentää kuivausaikaa.

Vedeneristys
Vedeneristys tarkoittaa ainekerrosta, joka saumoineen kestää jatkuvaa kastumista ja jonka tehtävä on estää nestemäisen veden haitallinen tunkeutuminen rakenteeseen painovoiman vaikutuksesta tai kapilaarivirtauksena, kun rakenteen pinta kastuu.

Vesivuotovahinko
Vesivuotovahinko tarkoittaa vakuutusehdoissa sellaista äkillistä ja ennalta arvaamatonta kosteusvauriota, jossa kosteuden lähde on ollut kiinteistön oma kiinteä vesijohto-, lämpöjohto- tai jätevesiviemäriputkisto tai kiinteä käyttölaite taikka kiinteään vesijohtoverkostoon kytketty irtaimiston käyttölaite.

Sattuiko vesivahinko?

Meiltä saat seuraavat palvelut:

 • Vahinkokartoitukset vesi-, vuoto-, palo- ja myrskyvahinkoihin
 • Kosteusmittaus
 • Betonirakenteen kosteusmittaus
 • Vesivahingon kuivaus
 • Valvontapalvelu
 • Lähtötasokartoitukset putkistosaneerauksen hankesuunnittelua varten
 • Taloyhtiöiden märkätilojen kuntoarviot

  Kuivattavien tilojen koko:
  Kuivauksen hinta:
  500 €
  600 €
  700 €
  900 €
  1000 €

  Haluatko lisätietoa?

   Kuivaussananastoa

   Ota kosteuskorjausten termit haltuun Sikkumin kuivaussanastolla.

   1. Kuivaus = Kuivatus

   Katso koko sanasto >>>

   Yhteystiedot

   020 127 7860
   tilaukset@sikkum.fi
   laskutus@sikkum.fi
   Postiosoite: PL 13, 79101 Leppävirta
   Paikkakunnat:
   Leppävirta, Kuopio, Varkaus, Jyväskylä, Mikkeli, Savonlinna, Joensuu

    

   Seuraa meitä


   Dokumentoitua laatua - Kotopro

   Open chat