Kosteuskartoitus

Kosteuskartoituksen avulla selvitämme mahdolliset ongelmat, niiden syyt sekä laajuudet. Samalla arvioimme tilanteen vaatimat korjaustoimenpiteet.

hinnastoSoita 24 h

Kosteusmittaus palvelumme

Ota yhteyttä vaikka WhatsAppin kautta.

Pintakosteusmittaus

Kosteuskartoituksessa selvitetään pintakosteusilmaisimen avulla rakenteisiin mahdollisesti ajan kanssa kertynyt kosteus. Pintakosteusmittaus tehdään rakenteita rikkomatta. 

Pintakosteusmittauksia tehdään mm. asuntokauppojen yhteydessä ja piilevien vaurioiden, sekä vaurioalueiden selvittämisessä.

Pintakosteusmittaus on aina suuntaa-antava.

Kosteusmittauksesta laaditaan aina laadukas, kuvallinen raportti.

Vahinkokartoitus

Vahinkokartoitus tehdään kun on tapahtunut yllättävä vesivahinko tai piilevä kosteusvahinko.

Vahinkokartoituksessa käydään läpi kaikki vaurioituneet alueet ja rakenteet. Rakenteiden vaurioita ja kosteutta selvitetään rakennekosteusmittauksella mm. piikkimittarin ja RH% mittarin avulla. Näin saadaan selville vahingon laajuus esim. vesivahinkotapauksessa. Samalla selvitetään rakenteiden vaurioituminen, homehtuminen tai korroosio.

Vahinkokartoitukseen sisältyy myös tilojen yleiskunnon arvio ja kuivaus-, sekä korjaussuositukset.

Vahinkokartoituksesta tehdään aina laadukas, kuvallinen raportti.

Rakennekosteusmittaus: saneeraukset ja uudisrakentaminen

Betonivalun kuivumisen edistymistä seurataan rakennekosteusmittauksen avulla. Koska betoni kuivuu hitaasti ja sitä pinnoittamaan on yleensä kiire, tulee varmistua siitä, että betoni on kuivunut tarpeeksi kyseiselle materiaalille. Näin vältytään kalliilta korjauksilta ja sisäilmaongelmilta, joita aiheutuu liian märän betonin pinnoittamisesta.

Rakennekosteusmittaus pitää tehdä kaikissa saneerauskohteissa esim. kylpyhuoneremontin aikana, sekä uudisrakennuskohteissa.

Hyödynnämme rakennekosteusmittauksessa myös etäantureita ja pilvipalvelua.

Porareikämittaus ja koepalamittaus

Porareikä ja koepala tekniikalla suoritettava rakenteen kosteuspitoisuuden RH% mittaus. Vaatii rakenteen rikkomisen.

Porareikä tekniikassa betoniin porataan normaalisti 3-6 reikää eri syyvyyksiin. Porareijät tiivistetään ja niiden annetaan tasaantua vähintään 3 vuorokautta. Tämän jälkeen porareiästä tehdään RH% mittaus, siihen sopivalla anturilla.

Koepalamittauksessa betonirakenteesta piikataan eri syvyyksistä koepaloja, joiden kosteus mitataan koeputkessa. Koepalamittaus on tarkka ja nopea mittaustapa.

Etämittaus

Etämittauksessa uuteen betonivaluun asennetaan etäanturia, jonka tulokset luetaan ja siirretään pilvipalveluun. 

Meillä on käytössä myös saneerauskohteeseen sopivia, jälkiasennettavia antureita.

Meillä on käytössä rakenteisiin asennettavat etäanturit, joiden käyttöaika on 2-5 vuotta.

Etämittauksen etuna on pitkä seuranta-aika, joka mahdollistaa kuivumisen tarkan seuraamisen. Etäantureiden tietoa voidaan kerätä myös rakentamisen jälkeen.

Kosteusvauriot

Kosteusvauriot ovat aina tutkittava, sillä hoitamattomana ne johtavat käytännössä aina merkittävämpiin vaurioihin ja monesti jopa sisäilmaperäisiin terveyteen tai viihtyvyyteen liittyviin haittoihin. Homeen hävittäminen näkyviltä pinnoilta ei siis riitä – myös rakennevaurioiden vakavuus sekä laajuus tulee selvittää ja korjata.

Myös ennen märkätilasaneerausta tulee saneerattavat tilat tarkastaa kosteusvauriokartoituksen avulla, mieluiten ennen linjasaneerauksen aloittamista. Näin ollen mahdolliset kuivaukset ehditään hoitaa hyvissä ajoin ja säästytään ongelmilta myöhemmin.

Jokaisessa kohteessa toteutamme ensin silmämääräisen ja pintapuolisen tarkastuksen, jota seuraa rakenteiden läpikäynti kosteusmittauslaitteistoa apuna käyttäen. Samalla voimme toteuttaa rakenneosien kuntotutkimuksen.

Materiaalinäytteiden analysoinnin jälkeen käymme tilanteen kanssasi tarkkaan läpi, jotta epäselvyyksiä ei pääse syntymään – kerromme sinulle minkä takia vaurio on syntynyt sekä käymme yhdessä läpi tilanteen vaatimat korjaustoimenpiteet. Yksin et jää senkään jälkeen, sillä tarvittaessa kauttamme onnistuvat myös rakenteiden kuivaus sekä saneeraus

Muut palvelumme

Palvelemme Keski- ja Itä-Suomen alueella

Palvelemme

24 h
Kuopio
Leppävirta
Varkaus
Jyväskylä
Mikkeli
Savonlinna
Joensuu

Pääkonttori

Savonkatu 30
79100 Leppävirta

Open chat