1. Ota yhteyttä

w

2. Alkukartoitus puhelimessa

3. Selvityksen ja suunnitelman laatiminen

4. Töiden valvonta ja ohjaus

i

5. Raportointi

Kosteudenhallintakoordinaattori 

Kun tavoitteena on kokonaisvaltaisesti terve rakennus nyt ja tulevaisuudessa, on rakennushankkeelle nimitettävä suunnitteluvaiheessa oma kosteuskoordinaattori. Samalla hän laatii asetusten edellyttämät kosteudenhallintaselvityksen sekä -suunnitelman. 

Jotta paras lopputulos saadaan aikaiseksi, älä kuitenkaan valitse koordinaattoriksi ketä tahansa. Parhaiten yhteistyökumppanin sopivuus voidaan varmistaa hänen noudattamansa toimintamallin perusteella. Näin sinä hankkeen toteuttajana tulet myös tekemään selkeitä kustannussäästöjä rakennushankkeen osalta.

Koordinaattori suunnittelee, valvoo ja ohjaa 

Kosteudenhallintakoordinaattori on asiantuntija, joka ohjaa rakennushankkeen kosteudenhallintaa kaikissa eri rakennusvaiheissa. Hänen tehtävänsä on huolehtia hankkeen kokonaisvaltaisesta kosteudenhallintaprosessin suunnittelusta sekä hallinnasta; hän toteuttaa hankkeen suunnittelun, toteutuksen ohjauksen ja valvonnan sekä kartoittaa mahdolliset riskit. 

Kun koordinaattori on mukana hankkeen suunnittelusta saakka, saadaan lopputuloksesta paras mahdollinen. Huomioithan myös sen, että varsinkin jos hankkeeseen ryhtyvä osapuoli sekä urakoitsija edustavat samaa toimijaa, on kosteuskoordinaattoriksi hyvä valita kolmannen osapuolen toimija.

Lisätietoa rakennushankkeiden kosteudenhallintaprosesseista löydät täältä.

Kuivaketju10 -toimintamalli 

Sikkumin kosteudenhallintakoordinaattorit noudattavat Kuivaketju10 -toimintamallia, joka on kehitetty erityisesti rakennusprosessien kosteudenhallintaan. Sen avulla vähennetään kosteusvaurioiden riskiä koko rakennuksen elinkaaren ajan. Samalla toimintamalli määrittää koordinaattorin roolin ja tehtävät hankkeen aikana.

Kuivaketju10 -toimintamallin avulla mahdollisia kosteusriskejä torjutaan rakennusprosessin kaikkien työvaiheiden aikana, todentaen torjunta mahdollisimman luotettavalla tavalla. Se koostuu kahdesta pääohjeesta – riskilistasta sekä todentamisohjeesta – jotka keskittyvät keskeisiin kosteusriskeihin. Näin pystytään välttämään jopa yli 80% kosteusvaurioiden seurauskustannuksista. 

Koordinaattorimme tekevät myös tiukasti yhteistyötä hankkeen kannalta tärkeiden ammattilaisten, kuten arkkitehdin, rakenne-, lvi- sekä sähkösuunnittelijoiden kanssa. Näin saadaan lisäksi torjuttua kyseisen hankkeen erityispiirteisiin mahdollisesti liittyvät kosteusriskit- ja ongelmat. Nämä erityispiirteet voivat johtua esimerkiksi hankkeen asemakaavasta, rakennuspaikasta, arkkitehtuurista tai materiaalivalinnoista. 

Kuivaketju10 alkaa, kun rakennushankkeen toimija päättää sitoutua noudattamaan toimintamallia ja nimittää tehtävään sopivan asiantuntijan eli hyväksymänsä kosteudenhallintakoordinaattorin. Otathan siis yhteyttä, kun olet suunnittelemassa rakennushanketta, johon haluat sisällyttää Kuivaketju10 -toimintamallin ja siihen erikoistuneen asiantuntijan!

Lisätietoa Kuivaketju10 -toimintamallista löydät kirjautumalla sähköiseen palveluun täällä.

Kosteudenhallintaselvitys 

Ympäristöministeriön uuden asetuksen perusteella kaikille luvanalaisille rakennushankkeille on laadittava kosteudenhallintaselvitys vuoden 2018 alusta alkaen. Asetuksen tavoitteena on vähentää kosteudesta aiheutuvia haittoja, edellyttäen rakennusten kosteusteknistä toimivuutta. Kosteudenhallintaselvitys laaditaan rakennuslupahakemuksen yhteydessä.

Myös kosteudenhallintaselvityksen laatiminen onnistuu kosteuskoordinaattorin toimesta. Arvioimme millaisen selvityksen kyseinen rakennushanke vaatii, punnitsemme mahdolliset kriittiset kosteusriskit sekä suunnittelemme toimet niiden ennaltaehkäisemiseksi. 

Kosteudenhallintasuunnitelma 

Kosteudenhallintakoordinaattorimme voivat tuottaa myös kosteudenhallintasuunnitelman, jonka avulla pyritään vähentämään kosteusriskejä sekä korjaus- että uudisrakennushankkeissa. Suunnitelma tulee laatia aina jokaiselle uudisrakennustyömaalle sekä vähintään niille korjaustyömaille, joilla kuivataan rakenteita, tehdään betonivaluja tai tarvitaan sääsuojausta.

Suunnitelma laaditaan aina tapauskohtaisesti jokaiselle eri hankkeelle. Suunnitelma sisältää kosteusriskien kartoituksen, rakenteiden kuivumisaika-arviot, työmaan olosuhdehallinnan (kastumisen estäminen ja sääsuojaus sekä rakenteiden kuivatus), kosteusmittaussuunnitelman sekä kosteudenhallinnan organisoinnin, seurannan sekä valvonnan.

Sattuiko vesivahinko?

Meiltä saat seuraavat palvelut:

 • Vahinkokartoitukset vesi-, vuoto-, palo- ja myrskyvahinkoihin
 • Kosteusmittaus
 • Betonirakenteen kosteusmittaus
 • Vesivahingon kuivaus
 • Valvontapalvelu
 • Lähtötasokartoitukset putkistosaneerauksen hankesuunnittelua varten
 • Taloyhtiöiden märkätilojen kuntoarviot

  Kuivattavien tilojen koko:
  Kuivauksen hinta:
  500 €
  600 €
  700 €
  900 €
  1000 €

  Haluatko lisätietoa?

   Kuivaussananastoa

   Ota kosteuskorjausten termit haltuun Sikkumin kuivaussanastolla.

   1. Kuivaus = Kuivatus

   Katso koko sanasto >>>

   Tutustu muihin palveluihimme

    

   Eurofins on rakennusalan sertifikaatti, jonka avulla tilaaja tunnistaa rakennusalalla toimivat erityisalojen koulutetut ammattilaiset. 

   Sikkum Täsmäkuivauksen henkilökunta koostuu ainoastaan Eurofins-sertifioiduista sekä PKM-tutkinnon (pätevöitynyt kosteudenmittaaja) suorittaneista alan ammattilaisista.

   Tiedätkö, miltä kosteusmittausraportin tulisi näyttää?

   Tiedätkö, miltä kosteusmittausraportin tulisi näyttää?

   Yhteystiedot

   020 127 7860
   tilaukset@sikkum.fi
   laskutus@sikkum.fi
   Postiosoite: PL 13, 79101 Leppävirta
   Paikkakunnat:
   Leppävirta, Kuopio, Varkaus, Jyväskylä, Mikkeli, Savonlinna, Joensuu

    

   Seuraa meitä


   Dokumentoitua laatua - Kotopro

   Open chat